DNS mintatár

A DRC az NKTH támogatásával regionális sejtszeparáló laboratóriumot szerelt fel. A kezdeményezés lehetőséget nyújt arra, hogy a krónikus formában megjelenő és nagy népességet érintő kórképeket, mint a cukorbetegség, szív-érrendszeri és mozgásszervi népbetegségeket korai formájukban felismerjük és kezeljük.

A Laboratórium a régió egyik, medicinális célokat szolgáló laboratóriuma, felszereltsége és kutatás/fejlesztési eredményei beilleszthetők a régió innovációs tevékenységébe, és kiszolgálja az itt folyó egészségügyi tevékenység, egyetemi oktatás, toxikológiai kutatás, gyógyszerfejlesztés esetleg még hiányzó igényeit.

clinical-trial2

A Laboratórium „inkubátor labornak” is tekinthető, mely induló biotechnológia próbálkozásoknak tud szakmai segítséget nyújtani, lehetőséget teremt a Veszprémi Egyetem biotechnológiai képzésén résztvevő hallgatóknak szakmai gyakorlati képzésre olyan területen, amelynek technológiája drága, előírásai és elvárásai egyediek, különlegesen szigorúak és ellenőrizettek.

A Laboratórium része a Prof. Dr. Korányi András által alapított Korányi András Dunántúli DNS Mintatár, ahol a 2-es típusú cukorbeteg és korai oszteoporózisos családok mintáit 1994 óta gyűjtik. A központi etikai engedéllyel kialakított (ETT-TUKEB engedély: 8899-1/04-101 EKU), anonim génbankba akkor kerül be egy család, ha a célbetegnek legalább öt elsőfokú rokona elérhető és mintáik begyűjthetők. Jelenleg már több, mint ezer család, közel 10000 tagjának mintáit őrzik, a családok számát folyamatosan bővítik, valamint után-követéses mintagyűjtéseket is végeznek.

A betegek fenotípus adatait a 2008. július 1-től hatályos 2008. évi XXI. „A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól” szóló törvény előírásainak megfelelően kialakított informatikai rendszerben tárolják.

A DNS mintatár nemzetközi viszonylatban is jelentős méretű, és tekintettel arra, hogy a betegek mellett azok családtagjainak mintáit is tartalmazza, a nyerhető genetikai információ sokszoros.

A DNS mintatárban lévő DNS, RNS, plazma és mononukleáris sejt mintatár funkciója többszörös. Lehetőséget és alapot nyújt a világirodalomban publikált géneltérések hazai mintákon történő ellenőrzésére, új géneltérések feltárására és a betegség-kapcsolat genom szintű vizsgálatára. Ezek az eredmények biztosíthatják a „betegség specifikus” markerek feltárását, korai és olcsó diagnosztikus tesztek kialakítását.

A minták feldolgozása segít abban, hogy olyan gyógyszerek ne kerüljenek forgalomba, melyek az adott lakosság esetében hatástalanok, vagy éppen a mellékhatás profiljuk a várhatónál rosszabb. A meglévő DNS mintatár az alapja – a hazai (és multinacionális) gyógyszergyáraknak – szolgáltatásként értékesíthető farmakogenetikai és toxikogenetika vizsgálatoknak, melyet a genetikai mintákkal nem rendelkező gyógyszergyárak felé lehet értékesíteni. A Laboratórium az NKHT -től 25 M vissza nem térítendő támogatást kapott, amihez 21.5 M forint saját forrást biztosított a DRC.

Print Friendly, PDF & Email